Свобода зібрань та асоціацій

Асоціація – це об’єднання, спілка, організація певних осіб для досягнення ними своїх інтересів і цілей.

Зібрання – „…зустріч людей та участь у вираженні поглядів або обміні ідеями та думками…”.

Дуже важливим є те, що свобода зборів та асоціацій означає, також, і свободу „від асоціацій”. Тобто, ніхто не може примусити вас бути членом тої чи іншої організації проти вашої волі, бути залученим до зборів. Свобода зібрань та асоціацій закріплена в міжнародних документах та законах України і захищена ними, а саме:

Стаття 11 Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод: «кожен має право на свободу мирних зібрань і свободу об’єднання з іншими особами, включаючи право створювати профспілки та вступати до них для захисту своїх інтересів».

Стаття 20 Загальної декларації прав людини:  “1. кожна людина має право на свободу мирних зборів і асоціацій, 2. Ніхто не може бути примушеним вступати в будь-яку асоціацію”.

Стаття 36 Конституції України «Право на свободу об’єднання у політичні партії та громадські організації» та стаття 39 «Право на мирні збори, мітинги походи і демонстрації»

Статтею 15 Конвенції ООН про права дитини:  Держави-учасниці визнають право дитини на свободу асоціацій і свободу мирних зборів.

Статті 21 та 22 Міжнародного пакту про громадянські й політичні права проголошують право на збори та свободу асоціацій;

Стаття 8 Міжнародного пакту про соціальні, економічні та культурні права гарантує право на створення профсоюзів (професійних об’єднань працівників, що відстоюють свої трудові права);

Select your currency
UAH Українська гривня