„Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність. Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом…” —  проголошується в статті 29 Конституції України. Ця стаття містить також права, які має особа в разі, якщо вона заарештована або затримана:

  • право знаходитись під арештом не більше 72-х годин;
  • право на обґрунтованість арешту, що має бути перевірена судом;
  • право на негайне звільнення, якщо протягом 72-х годин з моменту затримання не було вручено вмотивоване рішення суду про тримання під вартою;
  • право заарештованого невідкладно отримати інформацію про мотиви арешту або затримання, його права;
  • право з моменту затримання захищати себе особисто і користуватись правовою допомогою захисника;
  • право в будь-який момент оскаржити в суді своє затримання;
  • право на негайне повідомлення про арешт чи затримання родичів заарештованого або затриманого.

Право на свободу та особисту недоторканість визначено в статтях 3 та 9 Загальної декларації прав людини та захищається статтею 9 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, статтею 5 Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод.

Select your currency
UAH Українська гривня